WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 17 grudnia 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  21/R/20
  w sprawie uchwalenia prowizorium  budżetowego na 2021 rok
  22/R/20
  w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu  ŁOIIB
  23/R/20
  w sprawie przyznania zapomóg
  24/R/20
  w sprawie  ustalenia wysokości zapomóg w 2021 roku
  25/R/20
  w sprawie przyznania dofinansowania
  26/R/20
  w sprawie zmiany Regulaminu dofinansowania  doskonalenia zawodowego dla członków ŁOIIB
  27/R/20
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
  28/R/20
  w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie  zobowiązań finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem  ŁOIIB w 2020 roku
  29R/20
  w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie  zobowiązań finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem  ŁOIIB w 2021 roku
  30/R/20
  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium  Rady ŁOIIB
  31/R/20
  w sprawie zmiany uchwały Rady Nr 1880/III z  dnia 14 czerwca 2012 r.
  32/R/20
  w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie  zobowiązań finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem  ŁOIIB

  Lista załączników
  1. Uchwała 21/R/20
  2. Uchwała 22/R/20
  3. Uchwała 24/R/20
  4. Uchwała 25/R/20
  5. Uchwała 26/R/20
  6. Uchwała 27/R/20
  7. Uchwała 28/R/20
  8. Uchwała 29/R/20
  9. Uchwała 30/R/20
  10. Uchwała 31/R/20
  11. Uchwała 32/R/20
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra