WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 23 kwietnia 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  12/R/18
  23.04.2018
  w sprawie powołania Zespołów
  13/R/18
  23.04.2018
  w sprawie wyboru Prezydium Rady
  14/R/18
  23.04.2018
  w sprawie  powołania Przewodniczących Zespołów
  15/R/18
  23.04.2018
  w sprawie  zmiany Regulaminu Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB
  16/R/18
  23.04.2018
  w sprawie  powołania Przewodniczącej Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB
  17/R/18
  23.04.2018
  w sprawie osób upoważnionych do składania w imieniu Izby oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  18/R/18
  23.04.2018
  w sprawie przyjęcia Kierunków Działania Rady w V kadencji 2018-2022

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 12/R/18
  2. Uchwała nr 13/R/18
  3. Uchwała nr 14/R/18
  4. Uchwała nr 15/R/18
  5. Uchwała nr 16/R/18
  6. Uchwała nr 17/R/18
  7. Uchwała nr 18/R/18
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-05-21 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra