Nr uchwały
Data podjęcia
Treść uchwały, w sprawie:
12/R/18
23.04.2018
w sprawie powołania Zespołów
13/R/18
23.04.2018
w sprawie wyboru Prezydium Rady
14/R/18
23.04.2018
w sprawie  powołania Przewodniczących Zespołów
15/R/18
23.04.2018
w sprawie  zmiany Regulaminu Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB
16/R/18
23.04.2018
w sprawie  powołania Przewodniczącej Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB
17/R/18
23.04.2018
w sprawie osób upoważnionych do składania w imieniu Izby oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
18/R/18
23.04.2018
w sprawie przyjęcia Kierunków Działania Rady w V kadencji 2018-2022