WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 marca 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  249/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 228/SO/18
  250/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 219/SO/18
  251/SO/18 – 262/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  263/SO/18 – 265/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  266/SO/18 – 273/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  274/SO/18 – 287/SO/18
  29.02.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  288/SO/18 – 291/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  292/SO/18 – 295/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  296/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  297/SO/18 – 300/SO/18
  29.03.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  301/SO/18 – 306/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  307/SO/18 – 318/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  319/SO/18
  29.03.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-04-26 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra