Nr uchwały
Data podjęcia
Treść uchwały, w sprawie:
249/SO/18
29.03.2018
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 228/SO/18
250/SO/18
29.03.2018
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 219/SO/18
251/SO/18 – 262/SO/18
29.03.2018
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
263/SO/18 – 265/SO/18
29.03.2018
w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
266/SO/18 – 273/SO/18
29.03.2018
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
274/SO/18 – 287/SO/18
29.02.2018
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
288/SO/18 – 291/SO/18
29.03.2018
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
292/SO/18 – 295/SO/18
29.03.2018
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
296/SO/18
29.03.2018
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
297/SO/18 – 300/SO/18
29.03.2018
o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z względu na nieuiszczenie składek członkowskich
301/SO/18 – 306/SO/18
29.03.2018
w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
307/SO/18 – 318/SO/18
29.03.2018
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
319/SO/18
29.03.2018
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej