WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 sierpnia 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  579/SO/17 – 582/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  583/SO/17 – 585/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  586/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  587/SO/17 – 594/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  595/SO/17 – 600/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  601/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  602/SO/17 – 604/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  605/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 554/SO/17
  606/SO/17 – 619/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  620/SO/17 – 622/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  623/SO/17
  30.08.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 573/SO/17
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-10-05 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra