Nr uchwały
Data podjęcia
Treść uchwały, w sprawie:
579/SO/17 – 582/SO/17
30.08.2017
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
583/SO/17 – 585/SO/17
30.08.2017
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
586/SO/17
30.08.2017
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
587/SO/17 – 594/SO/17
30.08.2017
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
595/SO/17 – 600/SO/17
30.08.2017
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
601/SO/17
30.08.2017
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
602/SO/17 – 604/SO/17
30.08.2017
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
605/SO/17
30.08.2017
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 554/SO/17
606/SO/17 – 619/SO/17
30.08.2017
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
620/SO/17 – 622/SO/17
30.08.2017
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
623/SO/17
30.08.2017
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 573/SO/17