WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 8 grudnia 2016
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  26/R/16
  08.12.2016
  w sprawie korekty budżetu ŁOIIB na rok 2016
  27/R/16
  08.12.2016
  w sprawie wysokości ryczałtów i ekwiwalentów
  28/R/16
  08.12.2016
  w sprawie prowizorium budżetowego na 2017 rok
  29/R/16
  08.12.2016
  w sprawie zwołania XVI Okręgowego Zjazdu ŁOIIB
  30/R/16
  08.12.2016
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego
  31/R/16
  08.12.2016
  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB
  32/R/16
  08.12.2016
  w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2017 roku
  33/R/16
  08.12.2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  34/R/16
  08.12.2016
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 26/R/16
  2. Uchwała nr 27/R/16
  3. Uchwała nr 28/R/16
  4. Uchwała nr 29/R/16
  5. Uchwała nr 30/R/16
  6. Uchwała nr 31/R/16
  7. Uchwała nr 32/R/16
  8. Uchwała nr 33/R/16
  9. Uchwała nr 34/R/16
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-01-24 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra