WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 maja 2016
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  364/SO/16 – 367/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  368/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 332/SO/16
  369/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 335/SO/16
  370/SO/16 – 375/SO/16 
  31.05.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  376/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  377/SO/16 – 380/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  381/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  382/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  383/SO/16 – 393/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  394/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  395/SO/16 – 398/SO/16 
  31.05.2016
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  399/SO/16 – 400/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  401/SO/16
  31.05.2016
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  402/SO/16 – 404/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  405/SO/16 – 414/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  415/SO/16 – 416/SO/16
  31.05.2016
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2016-08-31 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra