Nr uchwały
Data podjęcia
Treść uchwały, w sprawie:
364/SO/16 – 367/SO/16
31.05.2016
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
368/SO/16
31.05.2016
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 332/SO/16
369/SO/16
31.05.2016
w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 335/SO/16
370/SO/16 – 375/SO/16 
31.05.2016
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
376/SO/16
31.05.2016
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
377/SO/16 – 380/SO/16
31.05.2016
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
381/SO/16
31.05.2016
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
382/SO/16
31.05.2016
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
383/SO/16 – 393/SO/16
31.05.2016
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
394/SO/16
31.05.2016
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
395/SO/16 – 398/SO/16 
31.05.2016
w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
399/SO/16 – 400/SO/16
31.05.2016
w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
401/SO/16
31.05.2016
o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
402/SO/16 – 404/SO/16
31.05.2016
w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
405/SO/16 – 414/SO/16
31.05.2016
w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
415/SO/16 – 416/SO/16
31.05.2016
w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB