WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 11 grudnia 2014

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  26/R/14

  11.12.2014

  w sprawie przyjęcia Regulaminu działalności samopomocowej w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

  27R/14

  11.12.2014

  w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2015 roku

  28/R/14

  11.12.2014

  w sprawie korekty nr 1 Budżetu ŁOIIB na rok 2014

  29/R/14

  11.12.2014

  w sprawie  prowizorium budżetowego na 2015 rok

  30/R/14

  11.12.2014

  w sprawie  zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  31/R/14

  11.12.2014

  w sprawie zwołania XIV Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  32/R/14

  11.12.2014

  w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2014 r.

  33/R/14

  11.12.2014

  w sprawie przyznania dofinansowania

  34/R/14

  11.12.2014

  w sprawie Zespołu ds. Prawno-Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu

  35/R/14

  11.12.2014

  w sprawie członków Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB

  36/R/14

  11.12.2014

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów

  37/R/14

  11.12.2014

  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy

  38/R/14

  11.12.2014

  w sprawie skierowania do Krajowej Rady PIIB wniosku nr 11/2014 złożonego podczas XIII Okręgowego Zjazdu ŁOIIB


  Lista załączników
  1. Uchwała nr 26/R/14
  2. Uchwała nr 27/R/14
  3. Uchwała nr 28/R/14
  4. Uchwała nr 29/R/14
  5. Uchwała nr 30/R/14
  6. Uchwała nr 31/R/14
  7. Uchwała nr 32/R/14
  8. Uchwała nr 33/R/14
  9. Uchwała nr 34/R/14
  10. Uchwała nr 36/R/14
  11. Uchwała nr 37/R/14
  12. Uchwała nr 38/R/14
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2015-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra