WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 sierpnia 2014

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  382/SO/14 – 412/SO/14

  27.08.2014

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  413/SO/14

  27.08.2014

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  414/SO/14 – 418/SO/14

  27.08.2014

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  419/SO/14 – 425/SO/14

  27.08.2014

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  426/SO/14 – 429/SO/14

  27.08.2014

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2014-09-25 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra