Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

382/SO/14 – 412/SO/14

27.08.2014

w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

413/SO/14

27.08.2014

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

414/SO/14 – 418/SO/14

27.08.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

419/SO/14 – 425/SO/14

27.08.2014

w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

426/SO/14 – 429/SO/14

27.08.2014

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej