WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 lipca 2014

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

   

  196/SO/14, 198/SO/14, 200/SO/14, 202/SO/14, 204/SO/14,

  206/SO/14 – 207/SO/14, 209/SO/14, 211/SO/14, 213/SO/14, 215/SO/14, 329/SO/14 – 330/SO/14

   

  30.07.2014

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

   

  197/SO/14, 199/SO/14, 201/SO/14, 203/SO/14, 205/SO/14, 208/SO/14, 210/SO/14, 212/SO/14, 214/SO/14,

  216/SO/14 - 219/SO/14,

  222/SO/14, 267/SO/14, 269/SO/14, 347/SO/14

   

  30.07.2014

  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich 

   

  220/SO/14,

  270/SO/14 - 300/SO/14, 331/SO/14 - 346/SO/14

   

  30.07.2014

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

   

  221/SO/14, 266/SO/14, 268/SO/14,

  327/SO/14 - 328/SO/14

   

  30.07.2014

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  223/SO/14 – 265/SO/14

  30.07.2014

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  301/SO/14 – 316/SO/14

  30.07.2014

  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

  317/SO/14 – 326/SO/14

  30.07.2014

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  349/SO/14

  30.07.2014

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 184/SO/14

  350/SO/14 – 352/SO/14

  30.07.2014

  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2014-09-25 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra