Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

 

196/SO/14, 198/SO/14, 200/SO/14, 202/SO/14, 204/SO/14,

206/SO/14 – 207/SO/14, 209/SO/14, 211/SO/14, 213/SO/14, 215/SO/14, 329/SO/14 – 330/SO/14

 

30.07.2014

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

 

197/SO/14, 199/SO/14, 201/SO/14, 203/SO/14, 205/SO/14, 208/SO/14, 210/SO/14, 212/SO/14, 214/SO/14,

216/SO/14 - 219/SO/14,

222/SO/14, 267/SO/14, 269/SO/14, 347/SO/14

 

30.07.2014

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich 

 

220/SO/14,

270/SO/14 - 300/SO/14, 331/SO/14 - 346/SO/14

 

30.07.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

 

221/SO/14, 266/SO/14, 268/SO/14,

327/SO/14 - 328/SO/14

 

30.07.2014

w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

223/SO/14 – 265/SO/14

30.07.2014

w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

301/SO/14 – 316/SO/14

30.07.2014

w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego

317/SO/14 – 326/SO/14

30.07.2014

w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

349/SO/14

30.07.2014

w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 184/SO/14

350/SO/14 – 352/SO/14

30.07.2014

w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB