WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 16 czerwca 2014

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  9/R/14

  16.06.2014

  w sprawie wniosku złożonego podczas XIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  10/R/14

  16.06.2014

  w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2013 r.

  11/R/14

  16.06.2014

  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  12/R/14

  16.06.2014

  w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą

  13/R/14

  16.06.2014

  w sprawie powołania Organizatora Placówki Terenowej w Wieluniu

  14/R/14

  16.06.2014

  w sprawie wyznaczenia zakresu czynności Zastępców Przewodniczącej Rady, Sekretarza i Skarbnika

  15/R/14

  16.06.2014

  w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji służbowych

  16/R/14

  16.06.2014

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

  17/R/14

  16.06.2014

  w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnych Odznak Honorowych PIIB


  Lista załączników
  1. Uchwała 9/R/14
  2. Uchwała 10/R/14
  3. Uchwała 11/R/14
  4. Uchwała 12/R/14
  5. Uchwała 13/R/14
  6. Uchwała 14/R/14
  7. Uchwała 15/R/14
  8. Uchwała 16/R/14
  9. Uchwała 17/R/14
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2014-07-07 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra