Nr uchwały

Data podjęcia

Treść uchwały, w sprawie:

9/R/14

16.06.2014

w sprawie wniosku złożonego podczas XIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

10/R/14

16.06.2014

w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2013 r.

11/R/14

16.06.2014

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

12/R/14

16.06.2014

w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą

13/R/14

16.06.2014

w sprawie powołania Organizatora Placówki Terenowej w Wieluniu

14/R/14

16.06.2014

w sprawie wyznaczenia zakresu czynności Zastępców Przewodniczącej Rady, Sekretarza i Skarbnika

15/R/14

16.06.2014

w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji służbowych

16/R/14

16.06.2014

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

17/R/14

16.06.2014

w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnych Odznak Honorowych PIIB