WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 października 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  582/SO/20  – 584/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  585/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na  nieuiszczenie składek członkowskich
  586/SO/19  – 593/SO/20
  w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  594/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na  nieuiszczenie składek członkowskich
  595/SO/20
  w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  596/SO/20  – 597/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  598/SO/20
  w sprawie  uchylenia uchwały Rady nr 549/SO/20
  599/SO/20  – 600/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
  601/SO/20  – 606/SO/20
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  607/SO/20
  w sprawie  uchylenia uchwały Rady nr 492/SO/20
  608/SO/20  – 612/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB
  613/SO/20  – 614/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
  615/SO/20
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra