WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 września 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  534/SO/20  – 540/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  541/SO/20  – 550/SO/20
  w sprawie zawieszenia  z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  551/SO/19  – 555/SO/20
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia z  listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  556/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
  557/SO/20  – 559/SO/20
  w sprawie ponownego wpisu na listę ŁOIIB
  560/SO/20  – 564/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  565/SO/20  - 567/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  568/SO/20  – 578/SO/20
  w sprawie zawieszenia  w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  579/SO/20
  w sprawie  świadczenia usługi transgranicznej
  580/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na  nieuiszczenie składek członkowskich
  581/SO/20
  w sprawie zawieszenia  w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra