WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 sierpnia 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  492/SO/20  – 495/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  496/SO/20  – 497/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczenie składek  członkowskich
  498/SO/19  – 504/SO/20
  w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  505/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  506/SO/20  – 508/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby  zmarłej
  509/SO/20  – 510/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  511/SO/20  - 516/SO/20
  w sprawie zawieszenia  z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  517/SO/20
  w sprawie uchylenia  uchwały Rady nr 469/SO/20
  518/SO/20
  w sprawie uchylenia  uchwały Rady nr 456/SO/20
  519/SO/20
  w sprawie ponownego  wpisu na listę ŁOIIB
  520/SO/20  – 525/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
  526/SO/20  – 529/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  530/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  531/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  532/SO/20  - 533/SO/20
  w sprawie ponownego  świadczenia usługi transgranicznej w ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra