WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 lipca 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  416/SO/20  – 426/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  427/SO/20  – 428/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  429/SO/19  – 430/SO/20
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia w  prawach członka ŁOIIB  ze względu na  nieuiszczenie składek członkowskich
  431/SO/20  – 434/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  435/SO/20  – 436/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na  wniosek zainteresowanego
  437/SO/20  – 442/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  443/SO/20  - 469/SO/20
  w sprawie zawieszenia  z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  470/SO/20
  w sprawie uchylenia  uchwały Rady nr 314/SO/20
  471/SO/20  – 475/SO/20
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  476/SO/20  – 480/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  481/SO/20  – 482/SO/20
  w sprawie ponownego  wpisu na listę ŁOIIB
  483/SO/20  – 487/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
  488/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  489/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczenie składek  członkowskich
  490/SO/20
  w sprawie zawieszenia  z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  491/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra