WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 czerwca 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  363/SO/20  – 364/SO/20
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  365/SO/20  – 368/SO/20
  o umorzeniu  postępowania w sprawie  skreślenia w  prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  369/SO/19  – 371/SO/20
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczenie składek  członkowskich
  372/SO/20
  w sprawie uchylenia  uchwały Rady nr 223/SO/20
  373/SO/20
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 311/SO/20
  374/SO/20
  w sprawie  uchylenia uchwały Rady nr 319/SO/20
  375/SO/20  – 383/SO/20
  w sprawie skreślenia  w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  384/SO/20
  w sprawie skreślenia  z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  385/SO/20  – 391/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  392/SO/20  – 406/SO/20
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  407/SO/20
  w sprawie  przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  408/SO/20  – 411/SO/20
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  412/SO/20  – 415/SO/20
  w sprawie wpisu  na listę ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-01-08 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra