WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 maja 2020
  Nr uchwały
   Uchwała w sprawie:
   291/SO/20 – 299/SO/20 
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich 
  300/SO/20 
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  301/SO/19 
   o umorzeniu postępowania w sprawie  skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  302/SO/20
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  303/SO/20 – 308/SO/20
   o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  309/SO/20 – 320/SO/20
   w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  321/SO/20 – 325/SO/20
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  326/SO/20 – 328/SO/20
   w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  329/SO/20 – 332/SO/20
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  333/SO/20 – 343/SO/20
   w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  344/SO/20 – 345/SO/20
   w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  346/SO/20 – 344/SO/20
   w sprawie wpisu na listę ŁOIIB
  355/SO/20
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  356/SO/20
   w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  357/SO/20
   w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 227/SO/20
  358/SO/20 – 360/SO/20
   w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  361/SO/20
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  362/SO/20
   w sprawie tymczasowego wpisu na listę ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2020-06-25 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra