WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 lutego 2020
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  121/SO/20 – 125/SO/20
   o  umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  126/SO/20 – 130/SO/20
   w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB
  131/SO/20 – 134/SO/20
   w  sprawie skreślenia z listy członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  135/SO/20 – 143/SO/20
   w  sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  144/SO/20 – 148/SO/20
   w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  149/SO/20
   w  sprawie uchylenia uchwały Rady nr 90/SO/20
  150/SO/20
   w  sprawie ponownego wpisu na listę członków
  151/SO/20 – 153/SO/20
   w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  154/SO/20 – 211/SO/20
   w  sprawie wpisu na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  212/SO/20
   w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  213/SO/20
   w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  214/SO/20
   w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  215/SO/20 – 216/SO/20
   w  sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  217/SO/20
   w  sprawie wznowienia postępowania w sprawie skreślenia z listy członków
  218/SO/20
   w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2020-06-25 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra