WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 listopada 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  744/SO/19 – 752/SO/19 
  28.11.2019
  w  sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  753/SO/19 – 756/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB  osoby uprzednio zawieszonej
  757/SO/19 – 766/SO/19
  28.11.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  767/SO/19 
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB  osoby zmarłej
  768/SO/19
  28.11.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  769/SO/19 
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB  osoby zmarłej
  770/SO/19 
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na  wniosek zainteresowanego
  771/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB  osoby zmarłej
  772/SO/19 – 774/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie  skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  775/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB  osoby zmarłej
  776/SO/19 – 778/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  779/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  780/SO/19
  28.11.2019
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia  w  prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  781/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  782/SO/19
  28.11.2019
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia  w  prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  783/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie  zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  784/SO/19
  28.11.2019
  o umorzeniu  postępowania w sprawie zawieszenia  w  prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  785/SO/19 – 787/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie  skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  788/SO/19
  28.11.2019
  w sprawie  skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2020-02-24 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra