WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 października 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  677/SO/19 – 687/SO/19 
  30.10.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB 
  688/SO/19 – 689/SO/19 
  30.10.2019
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  690/SO/19 – 694/SO/19
  30.10.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  695/SO/19 – 704/SO/19
  30.10.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  705/SO/19
  30.10.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  706/SO/19 
  30.10.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  707/SO/19 – 710/SO/19
  30.10.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  711/SO/19 – 716/SO/19
  30.10.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  717/SO/19 – 723/SO/19
  30.10.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia 
  w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
   724/SO/19 – 729/SO/19
   30.10.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
   730/SO/19 – 743/SO/19
   30.10.2019
  w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB  
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-12-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra