WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 sierpnia 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  562/SO/19 – 611/SO/19 
  29.08.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  612/SO/19 – 615/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  616/SO/19 – 618/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  619/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 418/SO/19
  620/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie uchylenia uchwały Radu nr 418/SO/19
  621/SO/19 – 627/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  628/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  629/SO/19 – 630/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  631/SO/19
  29.08.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  632/SO/19 – 633/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  634/SO/19
  29.08.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  635/SO/19 – 638/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  639/SO/19 – 641/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  642/SO/19
  29.08.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-12-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra