WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 lipca 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  441/SO/19 – 478/SO/19 
  31.07.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB 
  479/SO/19 – 487/SO/19 
  31.07.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  488/SO/19 – 489/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  490/SO/19 – 498/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  499/SO/19 – 500/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  501/SO/19 – 505/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  506/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  507/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  508/SO/19 – 510/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie  składek członkowskich
  511/SO/19 – 520/SO/19
  31.07.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  521/SO/19 – 544/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie  składek członkowskich
  545/SO/19
  31.07.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  546/SO/19 – 551/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie  składek członkowskich
  552/SO/19
  31.07.2019
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  553/SO/19 – 561/SO/19
  31.07.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-12-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra