WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 czerwca 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  386/SO/19 – 392/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB 
  393/SO/19 – 395/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB 
  396/SO/19 – 398/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  399/SO/19 – 408/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  409/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  410/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia na wniosek zainteresowanej osoby
  411/SO/19 
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  412/SO/19 – 413/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia na wniosek zainteresowanej osoby
  414/SO/19 – 416/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  417/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 374/SO/19
  418/SO/19 – 421/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  422/SO/19
  27.06.2019
  o umorzeniu postępowania w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  423/SO/19 – 425/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  426/SO/19 – 430/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB 
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  431/SO/19 – 432/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  433/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  434/SO/19 – 435/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  436/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  437/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  438/SO/19
  27.06.2019
  o umorzeniu postępowania w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  
  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  439/SO/19 – 440/SO/19
  27.06.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-12-06 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra