WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały z posiedzenia Rady ŁOIIB z dnia 13 czerwca 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść  uchwały, w sprawie:
  12/R/19
  13.06.2019
  w sprawie wniosku Rady ŁOIIB dotyczącego zwolnienia z obowiązku  uiszczania składek członkowskich
  13/R/19
  13.06.2019
  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB
  14/R/19
  13.06.2019
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
  15/R/19
  13.06.2019
  w sprawie przyznania zapomóg
  16/R/19
  13.06.2019
  w sprawie  przyznania  dofinansowania
  17/R/19
  13.06.2019
  w sprawie  organizacji konkursu  fotograficznego
  18/R/19
  13.06.2019
  w sprawie ustanowienia „Medalu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa”

  Lista załączników
  1. Uchwała 12/R/19
  2. Uchwała 13/R/19
  3. Uchwała 14/R/19
  4. Uchwała 17/R/19
  5. Uchwała 18/R/19
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-07-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra