WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 kwietnia 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  287/SO/19 – 302/SO/19 
  29.04.2019
  w  sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  303/SO/19 
  29.04.2019
  w  sprawie uchylenia uchwały Rady nr 268/SO/19
  304/SO/19 
  29.04.2019
  w  sprawie uchylenia uchwały Rady nr 286/SO/19
  305/SO/19
  29.04.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na  wniosek zainteresowanej osoby
  306/SO/19 
  29.04.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  307/SO/19 – 308/SO/19
  29.04.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na  wniosek zainteresowanej osoby
  309/SO/19 – 316/SO/19
  29.04.2019
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na  wniosek zainteresowanego
  317/SO/19 – 322/SO/19
  29.04.2019
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB  osoby uprzednio zawieszonej
  323/SO/19
  29.04.2019
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na  wniosek zainteresowanej osoby
  324/SO/19 – 329/SO/19
  29.04.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie  składek członkowskich
  330/SO/19 – 336/SO/19
  29.04.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  337/SO/19
  29.04.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-07-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra