WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 marca 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  200/SO/19 – 224/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  225/SO/19 
  27.03.2019
  w  sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  226/SO/19 – 235/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  236/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  237/SO/19 
  27.03.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  238/SO/19 – 245/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  246/SO/19 
  27.03.2019
  w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  247/SO/19 – 250/SO/19
  27.03.2019
  o  umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  251/SO/19 – 252/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  253/SO/19 – 268/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie  składek członkowskich
  269/SO/19 – 272/SO/19
  27.03.2019
  o  umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  273/SO/19 – 283/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
  284/SO/19
  27.03.2019
  o  umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z  względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  285/SO/19 – 286/SO/19
  27.03.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek  członkowskich
   
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-04-26 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra