WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 stycznia 2019
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  1/SO/19 – 41/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  42/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  43/SO/19 – 47/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  48/SO/19 
  31.01.2019
  w  sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  49/SO/19 – 66/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  67/SO/19 – 69/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  70/SO/19 – 73/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  74/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  75/SO/19
  31.01.2019
  w  sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  76/SO/19 
  31.01.2019
  w  sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-04-26 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra