WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwała Rady ŁOIIB z dnia 29 października 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  738/SO/18 – 745/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  746/SO/18 – 747/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  748/SO/18 – 755/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  756/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 719/SO/18
  757/SO/18 – 762/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  763/SO/18 
  29.10.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  764/SO/18 – 767/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  768/SO/18
  29.10.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  769/SO/18 - 775/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  776/SO/18
  29.10.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  777/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  778/SO/18
  29.10.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  779/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  780/SO/18 – 785/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  786/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  787/SO/18
  29.10.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 715/SO/18
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-01-11 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra