WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 26 września 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  672/SO/18– 690/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  691/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  692/SO/18 – 695/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  696/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 662/SO/18
  697/SO/18 – 705/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  706/SO/18 
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  707/SO/18 
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  708/SO/18 – 709/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  710/SO/18 
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  711/SO/18 – 712/SO/18
  26.09.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  713/SO/18 – 717/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  718/SO/18
  26.09.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  719/SO/18 – 724/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  725/SO/18
  26.09.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  726/SO/18 – 727/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  728/SO/18 – 732/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  733/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  734/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 546/SO/18
  735/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  736/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  737/SO/18
  26.09.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2019-01-11 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra