WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 sierpnia 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  578/SO/18 – 627/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  628/SO/18 – 629/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  630/SO/18 – 636/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  637/SO/18– 640/SO/
  31.08.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady
  641/SO/18 – 649/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  650/SO/18 – 653/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  654/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  655/SO/18 – 657/SO/18
  31.08.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  658/SO/18 – 664/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  665/SO/18 – 671/SO/18
  31.08.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-10-01 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra