WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 lipca 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  440/SO/18– 472/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  473/SO/18 – 474/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  475/SO/18 – 476/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  477/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  478/SO/18 – 494/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  495/SO/18 
  30.07.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 423/SO/18
  496/SO/18 – 500/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  501/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  502/SO/18 
  30.07.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  503/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 432/SO/18
  504/SO/18 – 505/SO/1
  30.07.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  506/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  507/SO/18 – 517/SO/18
  30.07.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  518/SO/18 – 558/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  559/SO/18 – 562/SO/18
  30.07.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  563/SO/18 – 577/SO/18
  30.07.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-10-01 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra