WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 5 lipca 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  21/R/18
  05.07.2018
  w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady ŁOIIB
  22/R/18
  05.07.2018
  w sprawie przyjęcia Regulaminów Zespołu Rady ds. Członkowskich, 
  Zespołu Rady ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu
  i Zespołu ŁOIIB ds. Integracji i Konkursów
  23/R/18
  05.07.2018
  w sprawie zatwierdzenia jednolitych tekstów Regulaminu działalności samopomocowej
  w ŁOIIB, Regulaminu ZespołuŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego oraz
  Regulaminu Rady Programowej Wydawnictw ŁOIIB
  24/R/18
  05.07.2018
  w sprawie wyznaczenia zakresu czynności Zastępców Przewodniczącej Rady, Sekretarza i Skarbnika
  25/R/18
  05.07.2018
  w sprawie kosztów usług cateringowych
  26/R/18
  05.07.2018
  w sprawie organizacji konkursu fotograficznego
  27/R/18
  05.07.2018
  w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
  28/R/18
  05.07.2018
  w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
  29/R/18
  05.07.2018
  w sprawie przyznania zapomóg

  Lista załączników
  1. Uchwała nr 21/R/18
  2. Uchwała nr 22/R/18
  3. Uchwała nr 23/R/18
  4. Uchwała nr 24/R/18
  5. Uchwała nr 25/R/18
  6. Uchwała nr 26/R/18
  7. Uchwała nr 27/R/18
  8. Uchwała nr 28/R/18
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-07-11 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra