WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 czerwca 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  404/SO/18 
  27.06.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 394/SO/18
  405/SO/18 – 407/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  408/SO/18 – 409/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  410/SO/18 – 411/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  412/SO/18 – 432/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  433/SO/18 – 435/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  436/SO/18 – 437/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  438/SO/18
  27.06.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  439/SO/18 
  27.06.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-07-11 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra