WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 26 kwietnia 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  320/SO/18 – 329/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  330/SO/18 – 336/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  337/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 312/SO/18
  338/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  339/SO/18 – 340/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  341/SO/18 – 348/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  349/SO/18 – 350/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  351/SO/18
  26.04.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  352/SO/18 – 357/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  358/SO/18 – 363/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  364/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  365/SO/18
  26.04.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-06-29 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra