WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 marca 2022

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  173/SO/22 – 175/SO/22 

  28.03.2022

  w sprawie świadczenia usług transgranicznych

  176/SO/22 – 180/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  181/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  182/SO/22 – 183/SO/22

  28.03.2022

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek

  184/SO/22 – 186/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

  187/SO/22

  28.03.2022

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek

  188/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  189/SO/22

  28.03.2022

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek

  190/SO/22 – 192/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby

  193/SO/22 – 199/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  200/SO/22 – 203/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie uchylenia uchwał Rady

  204/SO/22 – 207/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  208/SO/22 – 214/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  215/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  216/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  217/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie ponownego wpisu na listę ŁOIIB

  218/SO/22 – 235/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie wpisu na listę ŁOIIB

  236/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  237/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  238/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  239/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej

  240/SO/22 – 241/SO/22

  28.03.2022

  w sprawie wpisu na listę ŁOIIB

    udostępnił Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2022-04-19 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra