WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 lutego 2022

  Nr uchwały

  Data podjęcia

  Treść uchwały, w sprawie:

  115/SO/22 – 120/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  121/SO/22 – 131/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich

  132/SO/22 – 134/SO/22

  28.02.2022

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek

  135/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  136/SO/22

  28.02.2022

  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek

  137/SO/22 – 141/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  142/SO/22 – 144/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego

  145/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej

  146/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 5/SO/22

  147/SO/22 – 151/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby zawieszonej

  152/SO/22 – 158/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

  159/SO/22 – 171/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB

  172/SO/22

  28.02.2022

  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB  na wniosek zainteresowanego

   

    udostępnił Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2022-04-19 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra