WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 29 września 2021
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  584/SO/21
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  585/SO/21 – 586/SO/21
   o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  587/SO/21 – 594/SO/21
   w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  595/SO/21 – 603/SO/21
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  604/SO/21 – 605/SO/21
   w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  606/SO/21 – 610/SO/21
   w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  611/SO/21
   w sprawie uchylenia uchwały nr 529/SO/21
  612/SO/21
   w sprawie uchylenia uchwały nr 522/SO/21
  613/SO/21 – 619/SO/21
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby zawieszonej
  620/SO/21
   w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  621/SO/21 – 638/SO/21
   w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  639/SO/21 – 640/SO/21
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby zawieszonej
  641/SO/21 – 642/SO/21
   w sprawie ponownego świadczenia usługi transgranicznej w ŁOIIB
  643/SO/21
   w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby zawieszonej
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-12-21 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra