WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY V KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 sierpnia 2021
  Nr uchwały
  Treść uchwały, w sprawie:
  505/SO/21 – 506/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  507/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  508/SO/21
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  509/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  510/SO/21 – 515/SO/21
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  516/SO/21 – 518/SO/21
  w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  519/SO/21
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  520/SO/21 – 523/SO/21
  w sprawie zawieszenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  524/SO/21
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek  członkowskich
  525/SO/21 – 530/SO/21
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  531/SO/21 – 533/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  534/SO/21 – 536/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  537/SO/21
  w sprawie ponownego wpisu na listę ŁOIIB
  538/SO/21
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 429/SO/21
  539/SO/21 – 543/SO/21
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB
  544/SO/21 – 579/SO/21
  w sprawie wpisu na listę ŁOIIB
  580/SO/21
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  581/SO/21
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB na wniosek zainteresowanego
  582/SO/21 – 583/SO/21
  w sprawie wpisu na listę ŁOIIB
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2021-12-21 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra