WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 27 lutego 2018
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  162/SO/18 – 203/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  204/SO/18 – 205/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  206/SO/18 – 208/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  209/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 110/SO/17
  210/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 138/SO/17
  211/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  212/SO/18 – 217/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  218/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  219/SO/18 – 229/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  230/SO/18
  27.02.2018
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB z względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  231/SO/18 – 238/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  239/SO/18 – 248/SO/18
  27.02.2018
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-04-03 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra