WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 grudnia 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  815/SO/17 – 821/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  822/SO/17 – 841/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  842/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 802/SO/17
  843/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 806/SO/17
  844/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 762/SO/17
  845/SO/17 – 847/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  848/SO/17 – 854/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  855/SO/17 – 858/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  859/SO/17 – 861/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  862/SO/17 – 865/SO/17
  28.12.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-01-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra