WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 listopada 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  768/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 660/SO/17
  769/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 760/SO/17
  770/SO/17 – 773/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  774/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  775/SO/17 – 781/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  782/SO/17 – 790/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  791/SO/17 – 794/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  795/SO/17 – 796/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  797/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  798/SO/17 – 799/SO/17
  30.11.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  800/SO/17 – 804/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  805/SO/17
  30.11.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  806/SO/17 – 810/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  811/SO/17 – 814/SO/17
  30.11.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-01-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra