WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 30 października 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  703/SO/17 – 715/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  716/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  717/SO/17 – 722/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  723/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 688/SO/17
  724/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 689/SO/17
  725/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 683/SO/17
  726/SO/17 – 742/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  743/SO/17 – 745/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  746/SO/17 – 747/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  748/SO/17 – 749/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  750/SO/17 – 754/SO/17
  30.10.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  755/SO/17 – 762/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  763/SO/17 – 767/SO/17
  30.10.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2018-01-10 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra