WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 28 września 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  624/SO/17 – 630/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  631/SO/17 – 633/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  634/SO/17 – 637/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  638/SO/17 – 643/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  644/SO/17 – 647/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  648/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  649/SO/17 – 650/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  651/SO/17 – 664/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  665/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  666/SO/17 – 667/SO/17
  28.09.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  668/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  669/SO/17 – 672/SO/17
  28.09.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  673/SO/17 – 689/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  690/SO/17
  28.09.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu ma nieuiszczenie składek członkowskich
  691/SO/17
  28.09.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  692/SO/17 – 696/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  697/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  698/SO/17
  28.09.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
  699/SO/17 – 702/SO/17
  28.09.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek członkowskich
    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-10-05 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra