WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Okręgowej Izby
 • Uchwały Rady I kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady II kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady III kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady IV kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady V kadencji ŁOIIB
 • Uchwały Rady VI kadencji ŁOIIB
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   \  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ IZBY   \  UCHWAŁY RADY IV KADENCJI ŁOIIB

    Uchwały Rady ŁOIIB z dnia 31 lipca 2017
  Nr uchwały
  Data podjęcia
  Treść uchwały, w sprawie:
  430/SO/17 – 480/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  481/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  482/SO/17 – 491/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  492/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie ponownego wpisu na listę członków ŁOIIB
  493/SO/17 – 507/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka na wniosek zainteresowanego
  508/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  509/SO/17 – 511/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB na wniosek zainteresowanej osoby
  512/SO/17 – 513/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  514/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 345/SO/17
  515/SO/17 – 523/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie przywrócenia w prawach członka ŁOIIB osoby uprzednio zawieszonej
  524/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie wpisu na listę członków ŁOIIB
  525/SO/17 – 528/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB ze względu na nieuiszczanie składek
  529/SO/17 – 531/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie skreślenia z listy członków ŁOIIB osoby zmarłej
  532/SO/17 – 542/SO/17
  31.07.2017
  o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  543/SO/17 – 577/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie zawieszenia w prawach członka ŁOIIB ze względu na nieuiszczenie składek członkowskich
  578/SO/17
  31.07.2017
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uchwały Okręgowej Rady nr 22 z dnia 22 stycznia 2013 r. w zakresie w jakim dotyczy wpisania Jacka Wiśniewskiego na listę członków ŁOIIB

   

    udostępnił Mgr Magdalena Pomorska-Fibich dnia 2017-10-05 wersja do druku |  inf |  zmiany |  statystyki 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra